Do czego służy kardiomonitor?

Kardiomonitor to urządzenie umożliwiające monitorowanie i nadzór istotnych dla życia parametrów pacjenta. Kardiomonitor służy do kontrolowania pracy serca, jak również respiracji oraz temperatury chorego. Sygnalizuje wszystkie, nawet najdrobniejsze zaburzenia.

Możliwości kardiomonitorów

Monitorowanie dorosłych, dzieci i noworodków, analiza arytmii i odcinka ST, detekcja stymulatora serca, kaskada przebiegów EKG, prezentacja krzywej respiracji, wielopoziomowy system alarmów technicznych i fizjologicznych, wyświetlanie wartości i komunikatów alarmowych, ustawienie górnej i dolnej wartości granic alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów, trendy wszystkich mierzonych parametrów, prezentacja w kolorze przebiegu oraz wartości numerycznych monitorowanych parametrów, możliwość zmiany ustawień prezentacji krzywych dynamicznych niezależnie dla każdego parametru.

Monitory funkcji życiowych zapewniają monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta w medycynie ratunkowej, podczas znieczulenia, w intensywnej opiece medycznej, w oddziałach szpitalnych, gdzie wymagane jest monitorowanie podstawowych funkcji życiowych pacjenta oraz podczas transportu chorego karetką.

Kardiomonitor

Warto zajrzeć:

Ta witryna może pomóc znaleźć sprzęt medyczny dopasowany do Twoich potrzeb!